Denizin Ortasında Yüzen Develer Herkesi Şaşkına Çevirdi

Arap ülkelerinden birisinde sebebini bilemediğimiz şekilde develer denize girmişler ve yüzerek denizin ortasına kadar gelmişlerdir neden…