200 Yıldır Sonu Bulunamayan Mağara – Mamut Mağarası

Bir mağaranın oluşumundaki her şey su ve kayayla başlar. Eğer asidik haldeki bir su, bir kireç…